4. 7.Odečet vodoměrů
Od pondělí 10. července 2017 budou pracovníci Vodovodů a kanalizací Nymburk provádět odečet vodoměrů. Žádáme občany, kteří se nebudou zdržovat v místě bydliště, aby stav vodoměru vyvěsili na viditelném místě. (již nezobrazovat)

20. 6.Upozornění občanům
MUDr. Pohlová oznamuje občanům, že nebude ordinovat v době od 3.7.-7.7.2017 a v době od 7.8.-18.8.2017 z důvodu dovolené.
Žádá proto občany, aby si včas zajistili potřebné léky. Zástup po dobu dovolené bude zajíšťovat MUDr. Hodboďová pouze v akutních případech. (již nezobrazovat)

Dokumenty ke stažení

Obecní zastupitelstvo

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 55x.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 63x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 77x.

Hromadný sběr odpadů 22.4.2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 152x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 255x.

Cena stočného 2017

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 493x.

Výsledky voleb 2016

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 264x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2016.

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 252x.

Výzva k podání nabídky

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 363x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2016 od 20:00 hodin.

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 289x.

Zasedání obecního zastupitelstva 18.5.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 382x.

Sběr odpadu 23.4.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 473x.

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nmovitostí - neznámý vlastník.

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 578x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.2.2016 od 20:00 hodin

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 427x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 467x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 423x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 464x.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Výzva k podání nabídky na provozování kanalizace a ČOV v obci Senice

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 468x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 423x.

Návrh rozpočtu obce Senice na rok 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 475x.

Zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Občanské průkazy, odstávka systému koncem roku

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 430x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 600x.

Veřejné zasedání OU Senice dne 30.9.2015 od 20:00 hodin.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 474x.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 437x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 576x.

Pozvámka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Závěrečný účet za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 577x.

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 638x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 629x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 634x.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 618x.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 612x.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 798x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 697x.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 722x.

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 768x.

Záměr prodeje pozemku

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 840x.

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 777x.

Změna č. 1 Územního plánu Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 729x.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 665x.

Informace o plánované rekonstrukci autobusového nádraží v Poděbradech

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1138x.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 855x.

Rozhodnutí- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 3535x.

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1969x.

Veřejná nabídka pozemků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2191x.

Zrušení nouzového stavu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2048x.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2414x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2486x.

Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2231x.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2486x.

Rozpočtové opatření č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2354x.

Rozpočtové opatřemí č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2312x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2434x.

Místní poplatky v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2281x.

Schválený rozpočet na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2452x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2486x.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2339x.

Cena vodného a stočného v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2434x.

Daň z nemovitostí 2013-příklady

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2455x.

Informační leták k dani z nemovitostí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2383x.

Daně z nemovitostí - změny od 1.1.2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2473x.

Příloha č. 1 k řádu veřejného pohřebiště Obce Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2466x.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2494x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2014

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2586x.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3120x.

Informace a počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2277x.

Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2345x.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2418x.

Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2394x.

Sběr odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2240x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2276x.

Sbírané druhy nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2399x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2241x.

Rozloučení s prázdninami

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2301x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2317x.

Plakát obce Hradčany

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2207x.

Celkové vyúčtování vodné a stočné za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2484x.

Finanční vypořádání za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2715x.

Výkaz zisku a ztrát

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2623x.

Rozvaha-Bilance

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2626x.

Sestava Fin 2-12M

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2578x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2582x.

Závěrečný účet za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2558x.