Dokumenty ke stažení

Volby 2017 - informace o sídle volebního okrsku.

Publikováno před týdnem v kategorii Oznámení. Staženo 50x.

Pozvánka na veřejné zasedání OU Senice dne 9.8.2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 37x.

Obecní zastupitelstvo

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 107x.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 112x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před pěti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 124x.

Hromadný sběr odpadů 22.4.2017

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 207x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 309x.

Cena stočného 2017

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 596x.

Výsledky voleb 2016

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 310x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2016.

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 308x.

Výzva k podání nabídky

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 433x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 466x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2016 od 20:00 hodin.

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 337x.

Zasedání obecního zastupitelstva 18.5.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 432x.

Sběr odpadu 23.4.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 526x.

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nmovitostí - neznámý vlastník.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 624x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.2.2016 od 20:00 hodin

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 461x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 502x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 454x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 500x.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 552x.

Výzva k podání nabídky na provozování kanalizace a ČOV v obci Senice

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 515x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 449x.

Návrh rozpočtu obce Senice na rok 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 501x.

Zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 528x.

Občanské průkazy, odstávka systému koncem roku

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 470x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 649x.

Veřejné zasedání OU Senice dne 30.9.2015 od 20:00 hodin.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 516x.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 474x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 614x.

Pozvámka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 550x.

Závěrečný účet za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 635x.

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 683x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 672x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 672x.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 656x.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 652x.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 848x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 730x.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 764x.

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 813x.

Záměr prodeje pozemku

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 879x.

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 820x.

Změna č. 1 Územního plánu Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 762x.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 694x.

Informace o plánované rekonstrukci autobusového nádraží v Poděbradech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1176x.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 888x.

Rozhodnutí- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 3586x.

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2010x.

Veřejná nabídka pozemků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2227x.

Zrušení nouzového stavu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2080x.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2456x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2530x.

Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2260x.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2517x.

Rozpočtové opatření č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2395x.

Rozpočtové opatřemí č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2348x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2464x.

Místní poplatky v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2306x.

Schválený rozpočet na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2487x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2526x.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2384x.

Cena vodného a stočného v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2475x.

Daň z nemovitostí 2013-příklady

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2479x.

Informační leták k dani z nemovitostí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2411x.

Daně z nemovitostí - změny od 1.1.2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2508x.

Příloha č. 1 k řádu veřejného pohřebiště Obce Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2501x.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2533x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2014

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2634x.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3161x.

Informace a počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2317x.

Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2385x.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2451x.

Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2432x.

Sběr odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2278x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2325x.

Sbírané druhy nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2454x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2281x.

Rozloučení s prázdninami

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2348x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2360x.

Plakát obce Hradčany

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2241x.

Celkové vyúčtování vodné a stočné za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2528x.

Finanční vypořádání za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2759x.

Výkaz zisku a ztrát

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2664x.

Rozvaha-Bilance

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2673x.

Sestava Fin 2-12M

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2608x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2608x.

Závěrečný účet za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2600x.