Dokumenty ke stažení

Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Senice

Publikováno před čtyřmi dny v kategorii Oznámení. Staženo 5x.

Veřejné zasedání OÚ dne 28.3.2018

Publikováno před čtyřmi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 164x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta.

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 268x.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 326x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 327x.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 277x.

Ceny vodného a stočného pro rok 2018

Publikováno před pěti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 576x.

Volby 2017 - výsledky v naší obci

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 331x.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 376x.

Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 643x.

Sběr nebezpečného odpadu 30.9.2017

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 395x.

Volby 2017 - informace o sídle volebního okrsku.

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 432x.

Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/32

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 367x.

Pozvánka na veřejné zasedání OU Senice dne 9.8.2017

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 367x.

Obecní zastupitelstvo

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 452x.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 444x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 438x.

Hromadný sběr odpadů 22.4.2017

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 557x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 676x.

Cena stočného 2017

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 1092x.

Výsledky voleb 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 634x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2016.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 676x.

Výzva k podání nabídky

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 810x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 836x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2016 od 20:00 hodin.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 722x.

Zasedání obecního zastupitelstva 18.5.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 774x.

Sběr odpadu 23.4.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 901x.

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nmovitostí - neznámý vlastník.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 968x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.2.2016 od 20:00 hodin

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 790x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 867x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 810x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 831x.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 869x.

Výzva k podání nabídky na provozování kanalizace a ČOV v obci Senice

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 874x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 744x.

Návrh rozpočtu obce Senice na rok 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 825x.

Zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 889x.

Občanské průkazy, odstávka systému koncem roku

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 811x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1003x.

Veřejné zasedání OU Senice dne 30.9.2015 od 20:00 hodin.

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 850x.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 778x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 954x.

Pozvámka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 851x.

Závěrečný účet za rok 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 948x.

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 998x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 959x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 985x.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 987x.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 979x.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1195x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1033x.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1091x.

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1144x.

Záměr prodeje pozemku

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1187x.

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1139x.

Změna č. 1 Územního plánu Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1041x.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 991x.

Informace o plánované rekonstrukci autobusového nádraží v Poděbradech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1511x.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1183x.

Rozhodnutí- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3909x.

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2349x.

Veřejná nabídka pozemků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2538x.

Zrušení nouzového stavu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2393x.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2791x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2848x.

Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2564x.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2806x.

Rozpočtové opatření č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2680x.

Rozpočtové opatřemí č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2635x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2750x.

Místní poplatky v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2587x.

Schválený rozpočet na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2824x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2856x.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2725x.

Cena vodného a stočného v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2782x.

Daň z nemovitostí 2013-příklady

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2771x.

Informační leták k dani z nemovitostí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2696x.

Daně z nemovitostí - změny od 1.1.2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2792x.

Příloha č. 1 k řádu veřejného pohřebiště Obce Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2817x.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2744x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2014

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2915x.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3458x.

Informace a počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2635x.

Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2717x.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2771x.

Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2751x.

Sběr odpadu

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2578x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2609x.

Sbírané druhy nebezpečného odpadu

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2726x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2561x.

Rozloučení s prázdninami

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2647x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2714x.

Plakát obce Hradčany

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2523x.

Celkové vyúčtování vodné a stočné za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2851x.

Finanční vypořádání za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3090x.

Výkaz zisku a ztrát

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2991x.

Rozvaha-Bilance

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2987x.

Sestava Fin 2-12M

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2926x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2891x.

Závěrečný účet za rok 2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2902x.