22. 5.Prodej drůbeže
Svoboda Lučice drůbežárna Mírovka Vadín bude prodávat nosné kuřice, stáří 19 týdnů, cena 160,00 Kč za kus a doprodávat rozkrmené krůty, stáří 11 týdnů, cena 290,00 Kč za kus, váha 4–5 kg. Krůty lépe objednat. Prodej se uskuteční v úterý 30. května 2017 v 16.40 hodin u motorestu. (již nezobrazovat)

Dokumenty ke stažení

Veřejné zasedání OU

Publikováno před čtyřmi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 35x.

Hromadný sběr odpadů 22.4.2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 77x.

Veřejné zasedání OU

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 187x.

Cena stočného 2017

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 371x.

Výsledky voleb 2016

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 225x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2016.

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 203x.

Výzva k podání nabídky

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 303x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 332x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2016 od 20:00 hodin.

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 242x.

Zasedání obecního zastupitelstva 18.5.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 337x.

Sběr odpadu 23.4.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 408x.

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nmovitostí - neznámý vlastník.

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 538x.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.2.2016 od 20:00 hodin

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 388x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 431x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 393x.

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 429x.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 481x.

Výzva k podání nabídky na provozování kanalizace a ČOV v obci Senice

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 422x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 392x.

Návrh rozpočtu obce Senice na rok 2016

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 437x.

Zasedání obecního zastupitelstva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 450x.

Občanské průkazy, odstávka systému koncem roku

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 391x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 554x.

Veřejné zasedání OU Senice dne 30.9.2015 od 20:00 hodin.

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 430x.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 405x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 525x.

Pozvámka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 483x.

Závěrečný účet za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 537x.

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 595x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 579x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 591x.

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 573x.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 572x.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 750x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 664x.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 677x.

Oznámení o zahájení zeměměřických činností

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 719x.

Záměr prodeje pozemku

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 801x.

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 716x.

Změna č. 1 Územního plánu Senice

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 698x.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 632x.

Informace o plánované rekonstrukci autobusového nádraží v Poděbradech

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1091x.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 823x.

Rozhodnutí- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 3489x.

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Senice

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 1921x.

Veřejná nabídka pozemků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2151x.

Zrušení nouzového stavu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2009x.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2373x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2442x.

Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2190x.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2456x.

Rozpočtové opatření č. 4/2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2308x.

Rozpočtové opatřemí č. 3/2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2278x.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2394x.

Místní poplatky v roce 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2255x.

Schválený rozpočet na rok 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2411x.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 2449x.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2298x.

Cena vodného a stočného v roce 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2397x.

Daň z nemovitostí 2013-příklady

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2420x.

Informační leták k dani z nemovitostí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2356x.

Daně z nemovitostí - změny od 1.1.2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2440x.

Příloha č. 1 k řádu veřejného pohřebiště Obce Senice

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2427x.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2460x.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2014

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2532x.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3076x.

Informace a počtu a sídlech volebních okrsků

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2236x.

Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2297x.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2384x.

Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2348x.

Sběr odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2204x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2227x.

Sbírané druhy nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2342x.

Svoz nebezpečného odpadu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2209x.

Rozloučení s prázdninami

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2255x.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2270x.

Plakát obce Hradčany

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2173x.

Celkové vyúčtování vodné a stočné za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2432x.

Finanční vypořádání za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2665x.

Výkaz zisku a ztrát

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2576x.

Rozvaha-Bilance

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2580x.

Sestava Fin 2-12M

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2529x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2552x.

Závěrečný účet za rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 2511x.