Informace AGD Senice a.s.

AGD Senice a.s. informuje o svolání valné hromady na den 15.6.2016. Další informace na strákách http://www.agdsenice.cz