Přání do roku 2013

Zastupitelé Senic přejí všem občanům pevné zdraví, pohodu a spokojenost v roce 2013.