Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

Publikováno: 03.06.2016

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 310 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
  • Příloha č. 1 (PDF, 7 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
  • Příloha č. 2 (PDF, 241 kB) k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
  • Příloha č. 3 (PDF, 340 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 4 (PDF, 127 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.