Územní plán obce Senice

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICE

 

senice1

 

POŘIZOVATEL: Městský úřad Poděbrady – Úřad územního plánování
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Bc. Lenka Tománková
ADRESA: Městský úřad Poděbrady –odbor výstavby a územního plánování
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Tel.: 325 600 271, email: upl.271@mesto-podebrady.cz
SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ZMĚNU Č.1 ÚPO SENICE:
Obec Senice, adresa: Hlavní 25, Senice, 29001 Poděbrady
VYPRACOVALA: ING. ARCH. IVANA SLAVKOVÁ, U KRBU 32, PRAHA 10-MALEŠICE,
TEL.: 736 451 364, email: ivana_slavkova@centrum.cz
BŘEZEN 2017

Přílohy:

ZMĚNA Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B C E     S E N I C E, dokument HTML.

Mapy a výkresy

Hlavní výkres

SENICE_I2_a

SENICE_I1_b

SENICE_I2_a

SENICE_I2_b

SENICE_II1

SENICE_II2


 

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICE

 

 

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SENICEObec Senice

Hlavní 25, Senice

290 01 Poděbrady

tel. 325 652 042, e-mail: obec@senice.cz


Veřejná vyhláška
  

Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Senice

formou Opatření obecné povahy

 

Zastupitelstvo obce Senice v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 

oznamuje,  

že na svém zasedání dne 23.02.2022 usnesením č. 4/1/2022 jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ust. § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 stavebního zákona, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů

vydalo  

Změnu č. 2 Územního plánu obce Senice

formou opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy Změny č. 2 Úpo Senice obsahuje výrok a odůvodnění (18 listů formát A4). Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je územně plánovací dokumentace – Změna č. 2 Územního plánu obce Senice, která obsahuje textovou část – výrok (11 stran formát A4) a grafickou část obsahující 2 výkresy – I.1 – výkres základního členění  – výřez v měřítku 1 : 2 000 (1 list formát A4), I.2 – Hlavní výkres – výřez v měřítku 1 : 2 000 (1 list formát A4).

Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu obce Senice (7 stran formát A4) a grafická část obsahující 1 výkres – II.1 – Koordinační výkres – výřez v měřítku 1 : 5 000 (1 list formát A4).

Do úplného znění Změny č. 2 Územního plánu obce Senice lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky na webových stránkách obce Senice ( www.senice.cz ) .

V souladu s ust. §165 odst. 1 stavebního zákona bude Změna č. 2 Územního plánu obce Senice a úplné znění Územního plánu obce Senice po vydání této změny opatřené záznamem o účinnosti uložena na Obci Senice, Hlavní 25, Senice, 290 01 Poděbrady, na Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – stavebním úřadu, Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady, Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – Úřadu územního plánování, Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady a na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Poučení:

Tato veřejná vyhláška bude dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Obce Senice po dobu 15 – ti dnů ode dne vyvěšení.

V souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona se Změna č. 2 Územního plánu obce Senice a úplné znění Územního plánu obce Senice po této změně doručuje veřejnou vyhláškou. Dnem doručení Změny č. 2 Úpo Senice a úplného znění, tzn. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, nabývá Změna č. 2 Územního plánu obce Senice účinnosti. 

Proti Změně č. 2 Územního plánu obce Senice vydané formou opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Lenka Tománková

Samostatný odborný referent odboru – úsek územní plánování  

Příloha:

Změna č. 2 Územního plánu obce Senice (OOP)

Úplné znění po Změně č. 2 Územního plánu obce Senice

 

Vyvěšeno dne: 17.3.2022

Sejmuto dne: 1.4.20223

Nabytí účinnosti dne: 17.3.2022

 

Přílohy:

Z2-Senice_opatření-obecné povahy-2022

Z2_Senice-zakladni-cleneni.pdf

Z2_Senice-UPLNE-ZNENI-koordinacni.pdf

Z2_Senice-koordinacni.pdf

Z2_Senice-hlavni.pdf

Z2-Senice_UPLNE-ZNENI1-2022_.pdf

Z2-Senice_oduvodneni1-2022_.pdf

Z2-Senice_navrh_SROVNAVACI-TEXT-1–2022_.pdf

Navigace

Kalendář

««« březen 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Všechny události

Počasí Senice - Slunečno.cz

Potřebujete pomoc v těžké životní situaci?

pomoc v nouzi logo

Copyright © 2011 <
Web pohání Redakční systém pro blog RS2